Diakonia Uwielbienia

diakonia_uwielbienia

Diakonia Uwielbienia Wspólnoty Metanoia to ludzie powołani do inspirowania, zachęcania i prowadzenia Ludu Bożego w Modlitwie Uwielbienia. Prowadzimy Wspólnotę w adoracji Pana oraz inspirujemy innych uczniów Chrystusa aby wielbili Boga szczerze, całym sercem. Oprócz pracy we wspólnocie i parafii dane nam jest współuczestniczyć w inicjatywach ewangelizacyjnych organizowanych również przez inne Wspólnoty i kościoły chrześcijańskie. Muzyka jest dla nas językiem Ducha świętego, który jednoczy ludzi we wspólnotowej, spontanicznej i często dynamicznej modlitwie; wierzymy, że taka właśnie – prosta, spotnaniczna i w jedności – podoba się Bogu. Chcemy rozwijać nasze talenty w służbie Jemu, aby coraz szersze grono ludzi słyszało dobrą nowinę przekazywaną na naprawdę dobrym poziomie muzycznym, bo Nasz Bóg jest godzien służby na najwyższym poziomie. Jeśli czujesz się powołany do takiej służby – zapraszamy. Koras.