Liderzy

krzysiekkKrzysztof Demczuk – lider Wspólnoty Metanoia, prezes Fundacji Aplica, psychoterapeuta, trener.

Ukończył Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończył Szkolę Trenerów (Europejskie Ramy Kwalifikacji EQF­5 stopień trenerski). Ukończył Program Edukacji Psychologicznej w zakresie Psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt oddział Krakowski, a także specjalistyczne szkolenie w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie specjalisty terapii uzależnień (Instytut Psychologii Zdrowia PTP). Doskonalił swój warsztat terapeutyczny w cyklicznych spotkaniach z terapeutami, podróżując do Francji, Hiszpanii, Anglii, w ramach projektu szkoleniowego „Demokracja miast i narkotyki”. Od 2000-2014 roku pracował w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Obecnie pracuje w Instytucie Rozwoju Osobistego i Psychoterapii Fundacji Aplica, gdzie prowadzi psychoterapię oraz szkolenia i warsztaty. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje stałej superwizji u certyfikowanego superwizora i psychoterapeuty Magdaleny Zaleskiej-Stolzman. 

Szkoli psychologów, terapeutów ucząc pomocy psychologicznej. Jego pasją jest prowadzenie, warsztatów , treningów związanych z rozwojem osobistym. Nieprzerwanie od kilkunastu lat uczy ludzi odkrywania własnego potencjału i świadomego dokonywania wyborów. Prowadzi, szkolenia, warsztaty i treningi  wpierając inne organizacje w budowaniu zespołów. Pracuje z liderami w ramach Szkoły Liderów, jak również indywidualnie pomagając im stawać się lepszym, bardziej kompetentnym i świadomym liderem. Ceni sobie autentyczność i prawdziwe spotkanie w relacji z drugim człowiekiem. Głosił w wielu Wspólnotach i Kościołach w Polsce , a także był mówcą na misji ewangelizacyjnej na Ukrainie. Mąż Uli i tata Noemi, Samuela i Dawida.

Jeden z ulubionych cytatów:„Przywódcy nie powinni oczekiwać od innych niczego więcej ponad to, do czego sami są gotowi. Nie powinni oczekiwać oddania, kreatywności, wytrwałości czy cierpliwości większej, niż sami prezentują na co dzień. Jeśli nie możesz powiedzieć swoim zwolennikom „naśladuj mnie” – w literalnym znaczeniu jesteś w kropce. I to w poważnej” Bill Hybels

 

patrykgPatryk Gregorczyk – lider pomocniczy Wspólnoty Metanoia, wiceprezes Fundacji Aplica.

Z wykształcenia pedagog, trener, coach, terapeuta TSR. Ukończył szkołę trenerów (europejskie ramy kwalifikacji eqf – 5 stopień trenerski). Posiada certyfikaty podsumowujące wiedzę zdobytą w obszarach Solution Focused Brief Therapy – Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach TSR i Coachingu w International Coach Federation ICF ( Associate Certified Coach ACC). Pracował z młodzieżą w Domu Dziecka. Doświadczony praktyk w pracy z młodzieżą ze środowisk trudnych. Obecnie prowadzi własna działalność. Prowadzi terapię, konsultacje i sesje coachingowe, a także szkolenia z zakresu komunikacji, rozwoju osobistego i kompetencji liderskich. Ponadto jako wiceprezes Fundacji Aplica koordynuję pracę i zarządza projektami. Jest oddany swojej służbie i pracy z ludźmi. Z pasją podchodzi do głoszenia ewangelii ludziom niewierzącym. Głosi ewangelię tam gdzie Bóg go powołuje. Nawrócił się mieszkając w Niemczech. Przyjechał do Polski by uczyć się  życia  z Bogiem i jak się później okazało budować Wspólnotę Metanoia. Mąż Kasi, ojciec Ignasia i Tymka.