Wesprzyj nas

Wierzymy, że biblijna hojność wyraża naszą wdzięczność i oddanie Bogu przez dziesięciny i ofiary z błogosławieństwa, które Bóg umieścił w naszym życiu. Osoby będące w strukturach Wspólnoty Metanoia , dla których Metanoia jest domem , wspólnotą, regularnie oddają na jej cele dziesięcinę Bogu. Słowo „dziesięcina” oznacza „dziesiątą część” i jest to sposób na uhonorowanie Boga z pierwszych 10% naszego dochodu. Dziesięcina jest dla nas wyrazem zaufania Bogu i sposobem uhonorowania Boga mówiącym , że On jest pierwszy w każdej dziedzinie naszego życia (również w kwestii finansów). Dzięki ofiarności i hojności ludzi możemy realizować szereg inicjatyw i projektów ewangelizacyjnych, które bez wsparcia finansowego członków Wspólnoty i osób zaprzyjaźnionych nie mogłoby się odbyć. Zgromadzone środki pozwalają głosić ewangelię w miejscach do których Bóg nas posyła, dofinansowywać wyjazdy formacyjne Wspólnoty dla tych, których nie stać na chrześcijańskie obozy, rekolekcje, realizować projekty m.in. Strefa Zero, służba kobiet "Ezer", realizacja wideo świadectw i nauczań,(dzięki której możemy docierać do większej ilości odbiorców), Szkoła Liderów,a  także szereg warsztatów, szkoleń formacyjnych.

Jeśli bliska jest Ci wizja Wspólnoty Metanoia, jej cele to prosimy o wsparcie finansowe. O wizji i działaniach naszej Wspólnoty możecie Państwo przeczytać na naszej stronie internetowej. Każda "zasiana" złotówka pomoże nam poszerzać granice Bożego Królestwa.

Jeśli chcecie Państwo nas wesprzeć, prosimy o dokonywanie wpłat na nr konta:

mbank: 07 1140 2004 0000 3102 7514 6702

Fundacja Aplica

41-200 Sosnowiec, ul.Modrzejowska 20

Tytuł przelewu: „Darowizna” lub "Wpłata na cele statutowe"

Dziękujemy za Państwa ofiarność  w imieniu całej Wspólnoty Metanoia, a szczególnie w imieniu wszystkich adresatów poszczególnych działań i projektów. Jesteśmy świadomi, że bez wsparcia i hojności ludzi nie bylibyśmy w stanie realizować tych wszystkich działań. Przez Państwa ofiarę Bóg zmienia otaczającą nas rzeczywistość.