Rekolekcje letnie 2013

Rekolekcje 2013 strona

Wyjątkowy czas odnowienia i pogłębienia relacji z Bogiem, inspiracji i duchowej przemiany kiedy możemy być razem, jeść przy jednym stole, modlić się wspólnie i uwielbiać Boga jednym głosem! Jedyne w swoim rodzaju duchowe SPA, gdzie zamiast maseczek z błota i jacuzzi uzdrawiane i przemieniane są serca, tak często bardziej potrzebujące pomocy i troski niż ciała!

 • Wznieś się ponad własne ograniczenia!
 • Sięgaj ponad niebo!
 • Rozwiń skrzydła!
 • Zobacz jak wygląda świat z nowej perspektywy
 • Przyjedź, by ożywić swoją duszę!
 • Przyjedź, by odnaleźć drogę!
 • Przyjedź, by wziąć życie!

Termin: 29 lipca do 4 sierpnia 2013

Każdego dnia:

 • wspólna Eucharystia
 • grupy dzielenia
 • czas na modlitwę indywidualną
 • odpoczynek i relaks
 • Wieczór Chwały czyli modlitwa uwielbienia i słuchanie Słowa Bożego

Wieczorne uwielbienie czyli „Wieczór Chwały” będą OTWARTE DLA WSZYSTKICH! Oznacza to , że wieczorne spotkania uwielbienia z nauczaniami będą odbywały się w namiocie i każdy może przyjść i w nich uczestniczyć!

baner_www kopia_02

 • W wybrane dni odbędą się również warsztaty tematyczne dla uczestników rekolekcji:

Warsztaty ewangelizacyjne Warsztaty uwielbienia Warsztaty wstawiennicze

Czy marzyłeś kiedyś, aby dotknąć nieba? Czy pragnąłeś kiedykolwiek wznieść się ponad własne ograniczenia? Czy czujesz, że masz zwinięte skrzydła? Czy pragniesz znaleźć się w miejscu w którym być może jeszcze nigdy nie byłeś? Zapraszamy Cię na ucztę chwały by skosztować modlitwy, która nasyca duszę. By poznać Chrystusa, który naprawdę żyje!

Miejsce: Franciszkański Dom Formacyjno-Edukacyjny w Rychwałdzie

Koszt udziału w rekolekcjach:

 • dorośli: 490 zł
 • dzieci od 5-14 lat : 420 zł
 • dzieci  od 0-5 lat bezpłatnie

Cena obejmuje 6 noclegów oraz pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje).

Zgłoszenia poprzez ->>>  FORMULARZ REJESTRACYJNY

Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie

6Wtorkowy wieczór – 29 stycznia – spędziliśmy razem na Mszy z modlitwą o uzdrowienie. To był niesamowity czas! Bóg po raz kolejny pokazał, że chce działać i upomina nas abyśmy szli i nieśli Jego słowo. Podczas mszy Ojciec Sylwester z Rychwałdu wygłosił niesamowite kazanie. Mówił o starotestamentowym prawie składania ofiar Bogu w obliczu dzisiejszego Kościoła. Zauważył i podkreślił bardzo mocno, że Bogu nie zależny najbardziej na naszych ofiarach i religijności. To nie czyni nas świętymi a samemu Bogu niczego nie dodaje. Stwierdził, że niestety do kościoła coraz częściej przychodzą ludzie wypełniający właśnie starotestamentowy obowiązek. Bardzo często są nie wierzący ale praktykujący. Ojciec mocno podkreślił, że najdoskonalszą ofiarą jest krzyż Jezusa, który wypełnia prawo i czyni nas świętymi. On doprowadza nas do samego Boga. Bóg chce naszego serca. Chce je przemieniać i posyła nas abyśmy głosili Jego życie innym, Jego zbawienie i uwolnienie. Bóg chce abyśmy czynili jego wolę.

„Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.” Mt 12, 50

Każdy z nas musi zadać sobie pytanie- po co ja przychodzę do kościoła? Czy wierzę, że Bóg chce mieć ze mną relacje? Czy skupiam się na samej religijności? Jeśli to co robię jest tylko zachowaniem prawa- dla Boga to nic nie znaczy. Po Eucharystii razem stanęliśmy do uwielbienia Boga przed Najświętszym Sakramentem. Ogromna radość spłynęła na nas dodatkowo, podczas namaszczenia olejem radości. Kościół w Jaworznie napełnił się pokojem. Do zobaczenia na następnej mszy już za miesiąc! Przyprowadźcie wszystkich, którzy potrzebują uzdrowienia! A Bóg na pewno będzie działał! Kilka zdjęć z ostatniej Mszy!

Paulina Stępień

Tydzień modlitwy i postu!

post malyokKochani bracia i siostry, przyjaciele, znajomi! Rozpoczynamy niesamowity i wyjątkowy czas!  Wierząc, że Bóg wzywa nas „Tygodnia modlitwy i postu” już 28.01.13r rozpoczynamy ten  intensywny czas „szturmowania Nieba” we Wspólnocie Metanoia. Będziemy trwać w modlitwie i poście od 28 stycznia do 4 lutego. Zachęcamy-łączcie się z nami w modlitwie. Pismo Święte poucza nas: «Przeto i teraz jeszcze – wyrocznia Pana: Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament» Jl 2,12

„Gdy odprawili publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: «Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po poście i modlitwie oraz po włożeniu na nich rąk, wyprawili ich»” Dz 13, 2-3

„I był tam [Mojżesz] u Pana czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i nie jadł chleba, i nie pił wody. I napisał na tablicach słowa przymierza – Dziesięć Słów.” Wj 34, 28

W tym czasie będziemy szukać woli Boga i Jego prowadzenia! Będziemy również modlić się za tych którzy potrzebują tej modlitwy: chorych, tych którzy walczą z nałogami, oddamy Bogu nasze parafie i miasta. Będziemy uczestniczyć w Eucharystii i wspólnej modlitwie. Zapraszamy wszystkich do tego niesamowitego czasu!

Jeśli potrzebujesz modlitwy wyślij nam maila: wspolnota@metanoia.priv.pl Będziemy o Tobie pamiętać w modlitwie.

Kilka słów o….

Czasami dziwimy się ze nasze modlitwy są nieskuteczne, nie przynoszą rezultatu. Jednak nie ma w nas poświęcenia, nie ma postu i modlitwy! Bracie i siostro, choroby, zniewolenia, nałogi możemy zwyciężać modlitwą i postem! To dwie strony medalu, jak miecz obosieczny -zaostrzony z dwóch stron, to modlitwa ducha i ciała. Jakiś czas temu w naszej Wspólnocie było nauczanie w którym mówiliśmy na temat skutecznej modlitwy. Mogliśmy wtedy usłyszeć, że skuteczna modlitwa to: -modlitwa uniżona -modlitwa konkretna -modlitwa wytrwała -modlitwa oczekująca Dlatego wiemy , że czas postu jest właśnie tymczasem w którym spotykamy się z Bogiem w wyjątkowy sposób, właśnie w modlitwie i poście.

Jan Paweł II w Encyklice Evangelium Vitae pisze:

„Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat. W ramach specjalnych inicjatyw oraz w codziennej modlitwie niech każda chrześcijańska wspólnota, każdy ruch i stowarzyszenie, każda rodzina i każdy wierzący zanoszą żarliwe błaganie do Boga, Stwórcy i Miłośnika życia. Jezus pokazał nam, ze modlitwa i post to najważniejsza i najskuteczniejsza bron przeciw mocom zła (por. Mt 4, 1-11) i pouczył swoich uczniów, ze niektóre złe duchy można wypędzić tylko w ten sposób (por. Mk 9, 29). Zdobądźmy się zatem na pokorę i odwagę modlitwy i postu, aby sprowadzić moc z Wysoka, która obali mury oszustwa i kłamstwa, zasłaniające przed oczyma wielu naszych braci i sióstr niegodziwość czynów i ustaw wrogich życiu i wzbudzi w ich sercach postanowienia i zamiary inspirowane cywilizacja życia i miłości. EV 100 „

Ojcowie Kościoła również pisali o poście. Dla przykładu święty Atanazy:

„zauważ, co czyni post, leczy on choroby, wysusza nadmierne soki w organizmie, przepędza złe duchy, płoszy natarczywe myśli, nadaje duchowi większą przejrzystość, oczyszcza serce, leczy ciało i wiedzie w końcu człowieka przed tron Boży. Post jest ogromna silą i niesie ze sobą przeogromne skutki”.

Jezus pouczył apostołów, kiedy byli przerażeni, zdziwieni i zasmuceni z powodu nieskuteczności ich modlitwy. Tym bardziej , że byli tymi których Jezus posłał by uzdrawiać, uwalniać i głosić ewangelię w Jego imię. W tej całej konsternacji pytają Jezusa: „Gdy przyszedł do domu, uczniowie Go pytali na osobności: «Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić?» Rzekł im: «Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą <i postem>». Mk 9,28-29

Od samego początku swojej przyjaźni z Jezusem uczniowie wiedzieli Go zanurzonego w modlitwie i poście, widywali Go nocami na modlitwie do Ojca, czy też poszczącego w wielu ważnych momentach– choćby wtedy gdy wybierał dwunastu. My też wiemy, jaki „styl” życia przyjął nasz Pan. Problem polega na tym, że nie zawsze nam się chce postępować podobnie jak On. Jezus był podobny do nas we wszystkich prócz grzechu. Jako człowiek, musiał podjąć podobny wysiłek jak my, by walczyć w modlitwie i poście. Musiał zmobilizować swoje ciało do postu! Wierzę , że bycie Jego naśladowcą to przede wszystkim postępowanie w ten sam sposób jak Jezus dokładnie we wszystkim: w modlitwie, poście, uwalnianiu, modlitwie za chory, miłości. Wierzę, że odkrywając na nowo siłę postu i modlitwy, mamy pewność doświadczenia Boga wiernego, odpowiadającego na modlitwy, tego, który jest ze swoim ludem zawsze. Boga Jahwe Rapha – tego który leczy.

Post nie dotyczy tylko i wyłącznie Nowego Testamentu. Możemy znaleźć w Starym Testamencie przykłady ludzi którzy stawali w „modlitwie ciała” jakim był post. To co jest ważne to, że że autentyczny post wymaga nie tylko zwrócenia się ku Bogu, ale przede wszystkim odwrócenia się od grzechu. Prawdziwa metanoia… Samuel i Izraelici pościli, usuwając spośród siebie bałwochwalcze zwyczaje, by wrócić do Boga Jahwe:

„Wtedy Samuel tak powiedział do całego domu Izraela: «Jeśli chcecie się nawrócić do Pana z całego serca, usuńcie spośród siebie wszystkich bogów obcych i Asztarty, a skierujcie wasze serca ku Panu, służcie więc tylko Jemu, a wybawi was z rąk Filistynów». Synowie Izraela usunęli Baalów i Asztarty i służyli tylko samemu Panu. Wtedy zarządził Samuel: «Zgromadźcie wszystkich Izraelitów w Mispa: będę się modlił za wami do Pana». Zgromadzili się w Mispa i czerpali wodę, którą rozlewali przed Panem. Pościli również w tym dniu, tam też wołali: «Zgrzeszyliśmy przeciw Panu» 1 Sm 7,2-6.

Daniel pościł, modląc się do Boga by zrozumieć Jego wolę, znaleźć Boże prowadzenie: „w roku pierwszym jego panowania, ja, Daniel, dociekałem w Pismach liczby lat, które objawił Pan prorokowi Jeremiaszowi, że ma się dopełnić siedemdziesiąt lat spustoszenia Jerozolimy. Zwróciłem więc twarz do Pana Boga, oddając się modlitwie i błaganiu w postach, pokucie i popiele.” Dn 9,2-3.

Pozwól Duchowi Świętemu by poprowadził Cię w tym czasie tak jak poprowadził naszego Pana Jezusa w czterdziestodniowym poście, a zobaczysz moc, potęgę, chwałę Boga! Bądź uniżony, słuchaj Jego głosu, módl się konkretnie, stanowczo i wytrwale, wyczekując rezultatów!  Szukajcie Boga, bo On pozwala się znaleźć!

Zapraszamy do wydarzenia na facebook’u!

Msza z modlitwą o uzdrowienie (październik 2012r.)

We wtorek 30 października po raz kolejny mogliśmy wspólnie spotkać się na Mszy Świętej o uzdrowienie, która odbyła się w Parafii św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie. Jest to czas kiedy Bóg może czynić w nas niezwykłe rzeczy. W atmosferze jedności i wspólnoty Kościoła przeprowadza nas przez proces uzdrawiania. Msze poprowadzili zaprzyjaźnieni ojcowie z Rychwałdu o.Bogdan i o.Michał. Tym razem o. Bogdan nauczał o kwestii przekleństwa, złorzeczenia w naszym życiu. Wyjaśniał jaką moc mają słowa, wypowiadane przez nas lub do nas skierowane. Szczególnie słowa przekleństwa i błogosławieństwa mają wielki wpływ na nasze życie. Bóg ma dla nas tylko dobre rzeczy, przychodzi z życiem i błogosławieństwem. Jego Słowo niesie życie, ma moc uzdrawiającą i uwalniającą,  a słowa przekleństwa przynoszą śmierć. O. Bogdan zachęcał abyśmy jak Bartymeusz zrzucili swój płaszcz zranień i poszli za Jezusem. Po Mszy wspólnie uwielbialiśmy Boga przed Najświętszym Sakramentem. Po raz kolejny w niezwykły sposób Duch Święty działał we wszystkich obecnych. Mówił, dotykał i poruszał nasze serca. Wtedy też o. Bogdan prowadził nas w modlitwie uwolnienia od przekleństw i złorzeczenia wypowiedzianych w naszym kierunku. Poprzez odważne stawanie w prawdzie i odsłonięcie naszych zranień, mogliśmy doświadczyć uwalniającej mocy oczyszczenia oraz przebaczać ludziom którzy nas zranili. Wierzę, że był to czas niezwykle błogosławiony i wielu z nas zostało przemienionych i odnowionych.

Paulina Stępień /Metanoia

Buduj! Chcesz się poddać?- kolejna III część nauczania

Kolejne nauczania z Konferencji „Strefa Zero” zatytułowane : „Odbuduj mury!” cz. II i „Buduj! Chcesz się poddać?” cz.III znajdziecie w dziale media-filmy. Zachęcamy do obejrzenia wspomnianych nauczań i udostępnianie dalej na swoich stronach internetowych , fanpage’ach na facebooku. Niech Bóg Was błogosławi i porusza Wasze serc podczas słuchania tych nauczań. Zachęcamy również do komentowania tutaj i na facebooku.

Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie

We wtorek 26 czerwca w Parafii św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie odbyła się ostatnia przed wakacyjną przerwą Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie. Msza odprawiona została do Ducha Świętego w intencji parafian i kapłanów o przebudzenie i ewangelizację. Ojciec Donat podkreślał w swoim kazaniu, że potrzebujemy świadomej modlitwy do Ducha Świętego za nasze parafie. A pracę nad ewangelizacją trzeba rozpocząć od siebie, od własnego życia. Najpierw głosić ewangelię sobie,zadawać konfrontujące pytania: czy wierzę Bożemu Słowu? Czy napełniam się Duchem Świętym? Czy pragnę i czekam na spotkanie z Jezusem? Czy tęsknię za Jego obecnością. Ojciec mówił o tym, że każdy z nas potrzebuje nawrócenia i napełnienia Duchem Świętym aby iść dalej i głosić ewangelię. Jeśli sami nie będziemy pragnąć i tęsknić z całego serca za obecnością Jezusa i Jego Słowem, nie uda nam się zanieść Jego ewangelii dalej do innych ludzi, do naszej pracy, naszego otoczenia. Podsumowując o. Donat zachęcał by właśnie na adoracji, osobistym spotkaniu z Jezusem podczas modlitwy napełniać się Bożą obecnością, mówić Bogu o wielkich pragnieniach i realizować je. Jeśli pragniemy by nasze parafie się przebudzały, musimy sami się przebudzić i wziąć się do pracy. Robić konkretne rzeczy dla Boga, nie bać się wielkich pragnień i śmiałych wyzwań. Podczas adoracji radośnie uwielbialiśmy Jezusa. Wierni w niewielkich grupach podchodzili do Najświętszego Sakramentu i mówili Jezusowi o swoich wielkich pragnieniach, nasycali się Jego obecnością i oddawali swoje troski, choroby oraz całe życie w Jego ręce. Wierzę że Duch Święty dokonuje w tym czasie wspaniałej pracy w naszych sercach i umysłach abyśmy mogli być świadomymi i radykalnymi naśladowcami Jezusa i razem z Nim zmieniać nasze parafie, miasta, nasz kraj i świat.

Kamila Korniak /Metanoia Eucharystyczny Płomień

Sięgaj ponad Niebo- dodatkowe miejsca!

Czy marzyłeś kiedyś, aby dotknąć nieba? Czy pragnąłeś kiedykolwiek wznieść się ponad własne ograniczenia? Czy czujesz, że masz zwinięte skrzydła? Czy pragniesz znaleźć się w miejscu w którym być może jeszcze nigdy nie byłeś? Zapraszamy Cię na ucztę chwały by skosztować modlitwy, która nasyca duszę. By poznać Chrystusa, który naprawdę żyje!

Okazało się , że mamy dodatkowych 30 wolnych miejsc na Rekolekcje Letnie! Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. W tym roku wieczorne uwielbienie czyli “Wieczór Chwały” będą OTWARTE DLA WSZYSTKICH! Oznacza to , że wieczorne spotkania uwielbienia z nauczaniami będą odbywały się w namiocie (350 miejsc)  i każdy może przyjść i uczestniczyć w tej duchowej uczcie!

Strefa 0

Strefa 0 – już za tydzień!

Zaledwie tydzień dzieli nas do Strefy0 – wyjątkowej konferencji gdzie ludzie z różnych wspólnot staną razem, w jedności Chrystusa aby uwielbiać Boga i modlić się o przebudzenie – stawać na wyłomach Jeruzalem!

Zapraszamy wszystkich – jeśli jeszcze nie zdecydowałeś/zdecydowałaś – nie czekaj! Stańmy tam razem!

Więcej o Strefie0 przeczytasz tutaj.

Strefa 0

„NA TWOICH MURACH JERUZALEM, POSTAWIŁEM STRÓŻÓW. PRZEZ CAŁĄ NOC I PRZEZ CAŁY DZIEŃ, NIGDY NIE UMILKNĄ. WY, KTÓRZY WYZNAJECIE PANA, NIE MILCZCIE! I NIE DAJCIE MU SPOKOJU, DOPÓKI NIE ODBUDUJE JERUZALEM” Iz 62 6-7.

Te słowa stały się duchową inspiracją dla wydarzenia, które nazwaliśmy „Strefą Zero”. Ktoś kiedyś gdzieś w Metanoi, w zaciszu swojego namiotu usłyszał głos Pana, by stanąć na murach w obronie Jeruzalem, by stanąć na wyłomach i wołać do Boga, dopóty dopóki On nie odpowie. I tak to się zaczęło. Nic wielkiego nie dzieje się bez ludzi stających razem w jedności.

Duch Święty wieje kędy chce, szum Jego słyszysz, choć nie wiesz skąd przychodzi i dokąd podąża. Natchnął nas, by poszerzyć paliki naszych namiotów, by modlić się o sprawy nie tylko Metanoi, ale wszystkich ludzi, którzy są lub byli blisko nas, o miasta, w których żyjemy i które chcemy przemieniać w modlitwie i w działaniu łaską i mocą Jezusa Chrystusa.

Świat lubi okazje, najbardziej te „niepowtarzalne okazje”, te „jedyne takie  okazje”, „okazje, które się nigdy nie powtórzą”.  STREFA ZERO jest taką okazją. Zapraszamy Cię do skorzystania z jedynej takiej okazji. Okazji do wspólnej modlitwy o NOWE JERUZALEM.

Strefa Zero to konferencja z modlitwą uwielbienia, podczas której chcemy się modlić z innymi ludźmi wiary o wspólne sprawy. Strefa Zero to konferencje wygłoszone przez 4 mówców. Strefa Zero to czas inspiracji , podniesienia, ognia Ducha Świętego!

„PRZEZ CAŁĄ NOC I PRZEZ CAŁY DZIEŃ, NIGDY NIE UMILKNĄ” Wiele może zdziałać wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Chcemy Was zaprosić do gorącej, pełnej ognia Ducha Świętego modlitwy o nową rzeczywistość wokół nas.

„WY, KTÓRZY WYZNAJECIE PANA NIE MILCZCIE” Jeśli chcesz podnieść głos w ważnej sprawie, jeśli chcesz by otaczało Cię więcej ludzi wiary, więcej tych, którzy chcą oddać życie Chrystusowi…

„I NIE DAJCIE MU SPOKOJU, DOPÓKI NIE ODBUDUJE JERUZALEM” Nie daj Mu spokoju. Nasz Pan pragnie, byśmy nie dali mu spokoju, pragnie byśmy wołali do Niego o nową rzeczywistość wokół nas!

Daj się porwać modlitwie w pełnym pasji i mocy Ducha Świętego uwielbieniu. Daj się porwać słowom, głoszonym przez świetnych, doświadczonych i pełnych ognia mówców. Dołącz do nas. Stań z nami na wyłomach, by budować NOWE JERUZALEM! Bądź zainspirowany i bądź inspiracją dla innych.

2 czerwca 2012r. w Jaworznie- Szczakowej.

ul. Jagiellońska 3,  43 – 602 Jaworzno

W razie pytań prosimy o kontakt: wspolnota@metanoia.priv.pl godzina: 9.00 start zakończenie: ok. 17.45

Udział w Konferencji jest bezpłatny! Jednakże w związku z kosztami organizacji konferencji zbierane będą dobrowolne ofiary. Uwaga: Ilość miejsc ograniczona co podyktowane jest wielkością sali w której odbędzie się konferencja. Prosimy o rejestrację poprzez formularz zgłoszeniowy – jest to warunek wzięcia udziału w Strefie Zero.