Seminarium Chrztu w Duchu Świętym

„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.” Dz 2, 1-4

Zbliża się czas, kiedy część z nas Bóg zapyta czy chcesz czegoś więcej, czy chcesz rozmnożenia chleba w swoim życiu?

Bóg pragnie, byśmy wyszli z ukrycia jak apostołowie, na których zstąpił Duch Święty w Wieczerniku. Nie tylko wierzyli w to, że na chrzcie otrzymaliśmy Ducha Świętego ale byśmy poddali się Jego kierownictwu i otworzyli na Jego dary – „charyzmaty”. „Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi” (Rz 8,14).

Przed nami wielkie święto – wylanie darów Ducha Świętego i określenie posługi we wspólnocie jej najmłodszych członków. To będzie dla nich przełomowy moment, w którym chcemy im towarzyszyć. Razem z nimi, całą Metanoią będziemy wołać do Ducha Świętego, będziemy nakładać na nich ręce i wielbić Boga za Jego hojność. Już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich Metanoiczyków na Wieczór Odrodzenia w Duchu Świętym, który odbędzie się 4 listopada o godzinie 20:00 w naszej sali w Jaworznie.

Przez najbliższe tygodnie trwać będzie cykl seminariów przygotowujących do tego wydarzenia. W tym czasie nasi seminarzyści będą otwierać się na obecność Ducha Świętego i Boży szept w swoim sercu, będą mieli okazję zrozumieć, czym jest nowe życie w Chrystusie i mocno go zapragnąć. Spotkania dla seminarzystów rozpoczną się 21 września i będą się odbywać w każdą środę lub czwartek o godzinie 18:00 w siedzibie Metanoi.

W Metanoi wierzymy, że wspólnota to miejsce, w którym postawił nas Bóg, byśmy służyli sobie nawzajem darami duchowymi otrzymanymi od Boga w autentycznej relacji i jedności. To część naszej wizji. Jeśli jest ona również w Twoim sercu, bądź częścią tego ważnego wydarzenia, jakim jest Wieczór Chrztu w Duchu Świętym.

“Mocą bowiem łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu z was: Niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania, niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo – według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył. Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność – podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary.” Rz 12, 3-6

Dziel się, udostępniaj, lajkuj! 😉

facebook comments:

Dodaj komentarz